icon-about GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY down

Năm thành lập: Công ty TNHH Việt Quang được thành lập vào năm 1998.

Lĩnh vực hoạt động: thực hiện các Dự án về lĩnh vực Y tế

icon-about NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NHỮNG CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY down

1. Mọi chính sách mới hoặc mọi sự thay đổi về chính sách sẽ thực hiện theo mục tiêu bằng hoặc tốt hơn những chính sách hiện tại (với những tiêu chí, quy định … mà không tuyệt đối về mặt con số).

2. Công ty luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc, một chế độ đãi ngộ tốt hơn so với các Công ty tương đương khác (về quy mô, doanh số, ngành nghề, ….).

3. Khi xây dựng chính sách liên quan đến nhiều người hoặc những chính sách quan trọng, Công ty sẽ thực hiện một trong ba bước sau:
  • Thành lập hội đồng để xem xét và đưa ra quyết định
  • Thành lập hội đồng để xem xét và đưa ra quyết định đồng thời lấy ý kiến mọi người để tham khảo trong quá trình đưa ra quyết định
  • Đưa ra quyết định dựa  trên ý kiến của đa số
icon-about CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH THEO LUẬT LAO ĐỘNG down
icon-about MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC down
ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

ban do viet nam